TROSBEKJENNELSE

 

Jeg tror på tvilen,

den kritiske, selvstendige spørsmålsettingen,

kunnskapens og frihetens skaper.

Jeg tror på livet før døden,

livet her og nå,

det eneste livet jeg vet om,

som skapte mennesket,

gjennom milliarder års utvikling,

en utvikling som fødtes gjennom Big Bang.

Jeg tror på mennesket,

den eneste skapning som,

enten det vil eller ikke,

er ansvarlig for verdens fortsatte utvikling.

Jeg tror på fornuften,

som også skaper problemer,

men disse problemene skyldes ikke for mye fornuft, men for lite.

Fornuften korsfester ikke,

skaper ikke våpen,

dømmer og fordømmer ikke levende og døde.

Jeg tror bare det som finnes en grunn til å tro på.

Men jeg tror også på kjærligheten som veileder for fornuften.

Den hellige, altomfattende kjærligheten som også tilgir ugjerningsmenn og mordere.

Og jeg tror på det evige liv,

fordi vi gjennom vår tanker minnes de vi elsker til evig tid.

Amen?

Fredrik Bendz